Inzichten voor ondernemers

 

Over ons

Vossepoel Bedrijfsadvies is een gespecialiseerd advieskantoor dat ondernemers en eigenaren helpt om de waarde van hun bedrijf sneller te laten groeien.

Om dat voor elkaar te krijgen, brengen we de cijfermatige verbanden tussen operationele beslissingen en waardegroei volledig in kaart. Vervolgens sturen we aan op de beslissingen die de waardegroei maximaal versnellen. In beide stappen werken we altijd nauw samen met de ondernemers.

Door deze aanpak worden we vaak door participatiemaatschappijen betrokken bij nieuwe portfoliobedrijven. Wij voeren dan een commercial due diligence uit of maken een groeiplan voor verdere waardegroei. Of we doen allebei in een gecombineerd project. Maar ook DGAs en ondernemersfamilies weten ons inmiddels te vinden.

Ons team beleeft enorm veel plezier aan het ondernemerschap en het hoge werktempo van onze klanten. Daarom werken we vrijwel uitsluitend voor middelgrote bedrijven met een bedrijfsresultaat tussen de €1m en €50m.

Expertise

Klanten nemen ons op dit moment in de arm voor drie soorten opdrachten: commercial due diligences, groeiplannen en combinaties daarvan. In de toekomst willen wij onze dienstverlening graag uitbreiden naar vendor due diligences.

Commercial Due Diligences

Voor middelgrote bedrijven, al dan niet in handen van een participatiemaatschappij, schrijven we plannen voor verdere waardegroei. De kern daarvan is steeds een gedegen analyse van de getalsmatige verbanden tussen operationele beslissingen en de mogelijke waardegroei. Die inzichten worden vervolgens vertaald in een ‘100-dagen plan’ met daarin de beslissingen die tijdens of kort na het project zullen worden genomen om de waardegroei te versnellen. Uiteraard volgen uit die onderdelen ook de financiële projecties voor de komende 3 tot 5 jaar.

Afhankelijk van de situatie komen daar onderdelen bij die ook in een CDD zouden voorkomen, zoals bijvoorbeeld een analyse van de marktstructuur, het gedrag van concurrenten en de verwachting van hoe de markt zich zal gaan gedragen. In het algemeen geldt dat die onderdelen achterwege kunnen worden gelaten als ze niet relevant zijn voor de te nemen beslissingen of als ze door het bedrijf of de nieuwe eigenaar al eerder in kaart zijn gebracht.

Het hele plan schrijven we in nauwe samenwerking met het zittende management team. De bouwstenen voor het plan die ze al in hun hoofd hebben, schrijven we op en dan werken we van daaruit verder.

De typische doorlooptijd voor het maken van een groeiplan is zes tot twaalf weken. Naarmate er meer (moeilijke) beslissingen moeten worden genomen, is het beter om te kiezen voor een langere doorlooptijd met minder dagen per week externe ondersteuning.

Plannen voor verdere waardegroei (groeiplannen)

Samen met eigenaren van bedrijven schrijven we plannen om de waarde van hun onderneming(en) zo veel mogelijk te laten groeien, meestal met een horizon van drie tot vijf jaar.

Doorgaans beginnen we met gesprekken met het management team en andere rechtstreeks betrokkenen. Die gesprekken worden vaak aangevuld met interviews met klanten. Intussen maken we alvast de getalsmatige verbanden duidelijk tussen dagelijkse bedrijfsactiviteiten en waardegroei. Waar zinvol doen we ook de analyses van ontwikkelingen in de branche zoals die beschreven staan bij commercial due diligences.

Uit de combinatie van die onderdelen leiden we samen met de klant af welke groeikansen leiden tot de grootste waardegroei. Meestal wordt dan ook snel duidelijk welke beslissingen nodig zijn om die kansen te benutten. Vervolgens helpen we onze klanten om die beslissingen ook daadwerkelijk te nemen.

Gecombineerde opdrachten

Soms vragen klanten ons om onderdelen van een CDD en een groeiplan te combineren. Bijvoorbeeld wanneer de verkopende DGAs van plan zijn om hun betrokkenheid af te bouwen. Bijna altijd moeten er dan nieuwe mensen worden toegevoegd aan het management team en ontstaat er een soort kip-ei probleem: om een goed groeiplan te schrijven, is een volledig team nodig maar om de juiste aanvullingen van het team te werven is een goed groeiplan nodig. In dat geval schrijven we het plan niet alleen met het zittende management team maar voegen ook veel eigen onderdelen toe. Net als een CDD doen we het werk meer van ‘buitenaf’ dan van ‘binnenuit’.

Een andere vorm van een gecombineerde opdracht komt voor in de situatie dat de koper langdurig exclusiviteit heeft. Soms schrijven we dan samen met de verkopende DGAs en de rest van het management team een groeiplan voor waardegroei en laten dat herhaaldelijk uitdagen door de koper. Dat proces van uitdaging en herschrijven vervangt dan grotendeels de behoefte aan een CDD.

Vendor Due Diligences (VDDs)

Bovenstaande ervaring stelt ons ook in staat om in een verkoopsituatie een bijdrage te leveren die de opbrengst verhoogt. Dat kan zowel door een complete VDD uit te voeren als door een beter doortimmerde business case te helpen opstellen.

Team

Steven Vossepoel

Bedrijfsadviseur sinds 2015 (Vossepoel Bedrijfsadvies)

Partner bij McKinsey in Amsterdam (1998-2007) en in Sydney (2007-2010)

Management accountant bij Unilever (1993-1998)

Wiskunde en Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Leiden (1993)

Ilayda de Haij - Özyildiz

Zelfstandig bedrijfsadviseur sinds 2015 (Young Mind Consulting) en samenwerkend met Vossepoel Bedrijfsadvies

Investment associate bij Egeria (2014-2015)

Stages bij Credit Suisse en Shell (2012 en 2013)

Econometrics, Quantitative Finance (MSc), Erasmus Universiteit Rotterdam (2013)

Econometrics and Operational Research (BSc), Erasmus Universiteit Rotterdam (2012)

.

Werkwijze en onderliggende overtuigingen

Wij doen hetzelfde werk als veel grote adviesbureaus maar met andere accenten in de dienstverlening. In de terugkoppeling van onze klanten horen we dat terug. Klanten die met ons in zee gaan, mogen rekenen op een werkwijze die zich op de volgende punten onderscheidt:

Betrokken

We halen oprecht plezier uit het werken met ondernemers en vinden het leuk als we nieuwe ideeën kunnen aandragen of kunnen helpen om een moeilijke beslissing te nemen.

Doelgericht

Al ons werk is gericht op groei en het verhogen van de waarde van de onderneming. We weten dat het uiteindelijke eindproduct geen boekje is maar een reeks beslissingen. Voor die beslissingen leveren we zo snel mogelijk de vereiste onderbouwing aan. Werk dat daaraan niet of nauwelijks bijdraagt, laten we (in overleg) zoveel mogelijk liggen.

Gewoon

We houden niet van dikdoenerij, jargon en ingewikkelde raamwerken. Een goed advies kun je naar onze mening ook geven in gewoon Nederlands (of gewoon Engels) en met begrijpelijke schema’s.

Welgemeend

We zijn flexibel en denken mee over hoe we onze klant de meeste waarde kunnen leveren binnen het beschikbare budget. We houden ons aan alle gemaakte afspraken. We proberen streng te zijn voor onszelf en het beste uit onszelf te halen op ieder project.

Ervaren

Steven Vossepoel leidt elk project zelf en voert ook zelf de meest kritische analyses uit. Zo komt zijn ervaring volledig ten goede van de cliënt.

Efficiënt

We houden niet van verspilling en besteden onze uren en ons geld zoals we denken dat onze cliënten dat zelf zouden doen. Door een kostenbewust bedrijfsmodel kunnen we scherpere tarieven hanteren.

Klanten

Niet al onze klanten vinden het plezierig dat op een publieke website vermeld staat welke adviseur ze voor welke situatie in de arm genomen hebben. Maar in een persoonlijk gesprek vertellen we u graag meer over ons werk en nemen we een volledige lijst voor u mee met alle referenties en contactgegevens van alle projecten.

Bij de participatiemaatschappijen hebben we drie trouwe klanten. Voor onze eerste cliënt hebben we kort geleden het zevende project succesvol afgerond. De tweede participatiemaatschappij heeft ons net in de arm genomen voor het zesde project. Met de derde klant, die in 2018 zijn eerste transactie deed, gaan we in januari 2019 ons tweede project beginnen. Deze manier van langdurig en nauw samenwerken vinden wij heel plezierig en werkt voor beide kanten goed.

Dankzij referenties vanuit deze opdrachten komen ook DGAs en ondernemersfamilies in toenemende mate naar ons toe. Binnen deze groep hebben we tot nu toe vier klanten bijgestaan: een supermarktketen, een keten van tuincentra, een adviesbureau op het gebied van marketing en een detacheringsbureau.

Contact

Ilayda de Haij - Özyildiz

Kantoor

Binnendelta 16M

1261 WZ Blaricum

info@vossepoelbedrijfsadvies.nl